Wszczepienie bezelektrodowego stymulatora serca

Informacje ogólne: Obecnie dostępny na rynku jest stymulator MicraTM firmy Medtronic. Jest to obecnie najmniejszy stymulator serca; ok. 93% mniejszy od standardowego stymulatora. Mimo dramatycznego zmniejszenia wielkości baterii względem układów tradycyjnych, przewidywana żywotność baterii szacowana jest na ok 12 lat. Stymulator implantowany jest bezpośrednio do prawej komory serca. Największą zaletą tego urządzenia jest brak elektrod w układzie żylnym, które są najbardziej awaryjną częścią klasycznego układu i jednocześnie mogą stanowić drogę przenoszenia infekcji z loży urządzenia do wnętrza serca. Urządzenie pracuje w trybie VVIR. Chorzy z implantowanym stymulatorem MicraTM, mogą być kwalifikowani do badania metodą rezonansu magnetycznego (MRI).

Wskazania: Urządzenie jest odpowiednie dla chorych kwalifikowanych do stymulacji VVIR. W ogromnej większości są to chorzy z utrwalonym migotaniem przedsionków. Szczególe sytuacje mające wpływ na wybór stymulatora bezelektrodowego to utrudniony dostęp żylny (np.: zakrzepica żyły podobojczykowej) lub wysokie ryzyko powikłań infekcyjnych (np.: chorzy po usunięciu klasycznego układu stymulującego z powodu infekcji loży stymulatora lub infekcyjnego zapalenia wsierdzia).

Procedura implantacji: Stymulator umocowany na specjalnym cewniku, wprowadza się do prawej komory z dostępu przez żyłę udową. Po znalezieniu optymalnej lokalizacji dla stymulatora (położenie na przegrodzie międzykomorowej oraz odpowiednie parametry elektryczne) urządzenie jest uwalniane a cewnik usuwany. Miejsce nakłucia żyły udowej zamykamy szwem hemostatycznym. Kontrola ambulatoryjna oraz programowanie stymulatora odbywa się w sposób typowy, z tą różnicą, że głowicę programatora umieszczamy nie nad okolicą podobojczykową, ale bezpośrednio nad prawą komorą serca.

Stymulator MicraTM w trakcie implantacji
Ryc. 1 – Stymulator MicraTM w trakcie implantacji.
Stymulator MicraTM w prawej komorze serca
Ryc. 2 – Stymulator MicraTM w prawej komorze serca.