Elektroradiologia

Informacje podstawowe
  • Kierunek studiów – Elektroradiologia
  • Studia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • Studia trwają 3 lata – 6 semestrów
  • Studia kończą się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia
  • Profil kształcenia – praktyczny
  • Forma studiów – studia stacjonarne

Studia są adresowane do osób posiadających świadectwo dojrzałości, o zainteresowaniach medycznych, technicznych i fizycznych, które chciałyby w przyszłości wykonywać zawód elektroradiologa: wykonywać pracę związaną z obsługą i kontrolą aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej, ultrasonograficznej i elektromedycznej, wykonywaniem określonych badań i zabiegów z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej w szczególności radiologicznej, ultrasonograficznej i elektromedycznej oraz radiologii interwencyjnej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z poniższych linków i koniecznie odwiedź Portal Edukacyjny Studentów Elektrokardiologii: www.elektroradiologia.info.pl

youtube_alt_1 Elektroradiologia nowy kierunek kształcenia
youtube_alt_1 Elektroradiologia studia licencjackie SUM Katowice