Publikacje i prezentacje zjazdowe / Publications

Selected publications of members of the staff of the Department 

Frailty Syndrome in Heart Failure Patients who are Receiving Cardiac Resynchronization
Mlynarska A, Mlynarski R, Biernat J, Sosnowski M, Golba KS.
Pacing Clin Electrophysiol. 2016;39:370-374
Gender-related differences in coronary venous anatomy: a potential basis for various response to cardiac resynchronisation therapy
Młynarska A, Młynarski R, Gołba KS, Sosnowski M.
Kardiol Pol. 2017;75:247-254
Older age and a higher EHRA score allow higher levels of frailty syndrome to be predicted in patients with atrial fibrillation
Mlynarska A, Mlynarski R, Golba KS.
Aging Male. 2017;20:23-27
Opioidergic postconditioning’ of heart muscle during ischemia/reperfusion injury
Kunecki M, Płazak W, Roleder T, Biernat J, Oleksy T, Podolec P, Gołba KS.
Cardiol J. 2017;24(4):419-426
Ten-Year Outcomes After Coronary Artery Bypass Grafting According to Age in Patients With Heart Failure and Left Ventricular Systolic Dysfunction: An Analysis of the Extended Follow-Up of the STICH Trial (Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure)
Petrie MC, Jhund PS, She L, Adlbrecht C, Doenst T, Panza JA, Hill JA, Lee KL, Rouleau JL, Prior DL, Ali IS, Maddury J, Golba KS, White HD, Carson P, Chrzanowski L, Romanov A, Miller AB, Velazquez EJ.
Circulation. 2016 Nov 1;134(18):1314-1324
Venous system anomaly as a reason for misplacement of pacemaker lead
Gąsior Z, Mizia Stec K, Wilczek Banc A, Mizia M, Walkowicz W, Gołba KS, Pysz P.
Journal of Rare Cardiovascular Diseases 2016; 2 (6): 196–198
Kardiomiopatia z niescalenia czy systemowa prawa komora
Danuta Łoboda, Piotr Żurawski, Jacek Wilczek 
Wiad Lek. 2015;68(3 cz. II):410-412
Comparison of TEE and TTE Measurements of Mechanism and Severity of Mitral Regurgitation
Paul A. Grayburn, Lilin She, Brad J. Roberts, Krzysztof S. Golba, Krzysztof Mokrzycki, Jaroslaw Drozdz, Alexander Cherniavsky, Roman Przybylski, Krzysztof Wrobel, Federico M. Asch, Thomas A. Holly, Haissam Haddad, Michael Yii, Gerald Maurer, Irving Kron, Hartzell Schaff, Eric J. Velazquez, Jae K. Oh  
Am J Cardiol 2015;116:913-918
Socioeconomic status and cardiovascular health in the changing world
Krzysztof S. Gołba, Jolanta Biernat 
Cardiology J. 2015; 22: 477–478
Perception of health control and self-efficacy in heart failure
Agnieszka Ewa Siennicka, Kinga Gościńska-Bis, Jacek Wilczek, Maciej Wójcik, Robert Błaszczyk, Filip M. Szymański, Paweł Nadrowski, Błażej Michalski, Katarzyna Mizia-Stec, Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska, Grzegorz Kopeć, Anna Hrynkiewicz-Szymańska, Łukasz Krzych, Ewa Anita Jankowska 
Kardiol Pol 2015 Jul 23. doi: 10.5603/KP.a2015.0137. [Epub ahead of print]
The Thebesian valve and coronary sinus in cardiac magnetic resonance
Rafal Mlynarski, Agnieszka Mlynarska, Maciej Haberka, Krzysztof S. Golba, Maciej Sosnowski 
J Interv Card Electrophysiol. 2015;43:197–203
Dyssynchrony and the Risk of Ventricular Arrhythmias
Valentina Kutyifa, Anne-Catherine Pouleur,  Dorit Knappe, Amin Al-Ahmad, Michal Gibinski, Paul J. Wang, Scott McNitt, Bela Merkely, Ilan Goldenberg, Scott D. Solomon, Arthur J. Moss, Wojciech Zareba.
JACC Cardiovasc Imaging. 2013;6:432-444
Implication of RV Dysfunction on Long-term Outcome in Patients with Ischemic Cardiomyopathy
Tomasz Kukulski, Lilin She, Normand Racine, Sinisa Gradinac, Julio A. Panza, Eric J. Velazquez, Kwan Chan, Mark C. Petrie, Kerry L.Lee, Patricia A. Pellikka, Alexander Romanov, Jolanta Biernat, Jean L. Rouleau, Carmen Batlle, Jan Rogowski, Paolo Ferrazzi, Marian Zembala, Jae K. Oh
J Thorac Cardiovasc Surg 2015;149:1312-21
Conus artery in coronary CT angiography
Agnieszka Mlynarska, Rafal Mlynarski, Maciej Sosnowski 
Arch Cardiovasc Imaging. 2014; 2:e19641.
Mechanisms of functional mitral regurgitation in cardiomyopathy secondary to anterior infarction 
Marek A. Deja, Piotr Janusiewicz, Katarzyna Gruszczyńska, Jolanta Biernat, Jan Baron, Marcin Malinowski, Krzysztof S. Gołba, Stanisław Woś 
Europ J Cardio-Thorac Surg 2014;45: 1089–1096
FRAX calculator and Garvan nomogram in male osteoporotic population
Wojciech Pluskiewicz, Piotr Adamczyk, Edward Franek, Ewa Sewerynek, Piotr Leszczynski, Hanna Wichrowska, Luiza Napiórkowska, Micha Stuss, Aleksandra Ptaszek, Tomasz Kostyk, Krzysztof S.Golba, Wioleta Garbacz, and Bogna Drozdzowska 
Aging Male. 2014;17:174-182
Mechanisms of Functional Mitral Regurgitation in Ischemic Cardiomyopathy Determined by Transesophageal Echocardiography (from the Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure Trial)
Krzysztof Golba, Krzysztof Mokrzycki, Jaroslaw Drożdż, Alexander Cherniavsky, Krzysztof Wróbel, Bradley J. Roberts, Haissam Haddad, Gerald Maurer, Michael Yii, Federico M. Asch, Mark D. Handschumacher, Thomas A. Holly, Roman Przybylski, Irving Kron, Hartzell Schaff, Susan Aston, John Horton, Kerry L. Lee, Eric J. Velazquez, Paul A. Grayburn 
Am J Cardiol 2013;112:1812-1818
Mechanism of vasodilatatory effect of perivascular tissue of human IMA
M. Malinowski, M. Deja, P. Janusiewicz, K.S. Golba, T. Roleder, S. Wos 
J Physiol Pharmacol 2013;64:309-316
Co-application of pre and post conditioning abolishes protective effect of both in human myocardium
Tomasz Roleder, Krzysztof S. Gołba, Marcin Kunecki, Marcin Malinowski, Jolanta Biernat, Grzegorz Smolka, Marek A. Deja 
Cardiology J. 2013;20:472–477
Association between changes in coronary artery circulation and cardiac venous retention a lesson from cardiac computed tomography
Rafal Mlynarski, Agnieszka Mlynarska, Maciej Sosnowski>/span>
 Int J Cardiovasc Imaging. 2013;29:885-890
Two-Point left ventricle pacing and cardiac computed tomography
R. Mlynarski, Agnieszka Mlynarska, Eugeniusz Pilat, Rafal Gardas, Jacek Wilczek, Maciej Sosnowski 
Case Rep Cardiol. 2012; 2012: 347189
 
Agreement of LV measurements using CMR and 2D ECHO in ischemic HF
Katarzyna Gruszczyńska, Łukasz J. Krzych, Krzysztof S. Gołba, Jolanta Biernat, Tomasz Roleder, Marek A. Deja, Piotr Ulbrych,
Marcin Malinowski, Piotr Janusiewicz, Stanisław Woś, Jan Baron 

Med Sci Monit. 2012;18:19-25
Core Lab Analysis of Baseline Echocardiographic Studies in the STICH Trial
Jae K. Oh, Patricia A. Pellikka, Julio A. Panza, Jolanta Biernat, Tiziana Attisano, Barbara G. Manahan, Heather J. Wiste, Grace Lin,
Kerry Lee, Fletcher A. Miller Jr, Susanna Stevens, George Sopko, Lilin She, Eric J. Velazquez, MD On Behalf of the STICH Trial Investigators 

J Am Soc Echocardiogr. 2012; 25:327–336
Biodegradowalne polimery alternatywą dla klasycznych, trwałych nośników w stentach uwalniających lek
Krzysztof S. Gołba 
Kardiol Pol 2012;70:712
Computed tomography in patients with cardiac pacemakersdifficulties and solutions
Rafal Mlynarski, Maciej Sosnowski, Agnieszka Mlynarska, Michał Tendera 
Heart Vessels 2012;27:300–306
Fracture status in men assessed by quantitative ultrasound measurements at the calcaneus
Wojciech Pluskiewicz, Robert Wilk, Artur Wielgórecki, Krzysztof S. Gołba, Bogna Drozdzowska. 
J Ultrasound Med. 2011; 30:877–882
Anatomical variants of coronary venous system on cardiac computed tomography
Rafal Mlynarski, Agnieszka Mlynarska; Maciej Sosnowski
Circ J. 2011;75:613-618
In search of a clinically useful method for assessing vascular endothelial function
Krzysztof S. Gołba 
Kard Pol 2010; 68, 10: 1106
Coronary sinus ostium the key structure in the heart’s anatomy from the electrophysiologist’s point of view
Rafal Mlynarski, Agnieszka Mlynarska, Michal Tendera, Maciej Sosnowski 
Heart Vessels. 2011;26:449-456
Role of multi-slice computed tomography in the recognition of pericardial cyst
Rafał Młynarski, Rafał Gardas, Agnieszka Młynarska, Włodzimierz Kargul, Michał Tendera, Maciej Sosnowski 
Cardiology Journal 2011, Vol. 18, No. 1, pp. 90–91
Ten-year probability of osteoporotic fracture in 2012 Polish women assessed by FRAX and nomogram by Nguyen
W. Pluskiewicz, P. Adamczyk, E. Franek, P. Leszczynski, E. Sewerynek, H. Wichrowska, L. Napiorkowska, T. Kostyk, M. Stuss, W. Stepien-Klos, K.S. Golba, B. Drozdzowska 
Bone 2010;46:1661–1667
Polimorfizm Trp 64 Arg genu receptora beta 3-adrenergicznego
Krzysztof S. Gołba 
Kardiol Pol 2010;68:927–928
A user-friendly method of cardiac venous system visualization in 64-Slice computed tomography
Rafal Mlynarski, Maciej Sosnowski, Agnieszka Wlodyka, Wlodzimierz Kargul, Michal Tendera
Pacing Clin Electrophysiol. 2009;32:323-329
Influence of DDD rate response pacing with integrated double sensors on physical efficiency and quality of life
Eugeniusz Pilat, Rafal Mlynarski, Agnieszka Wlodyka, Wlodzimierz Kargul 
Europace. 2008;10:1189–1194
Perivascular tissue of internal thoracic artery
Marcin Malinowski, Marek A. Deja, Krzysztof S. Gołba, Tomasz Roleder, Jolanta Biernat, Stanisław Woś 
Europ J Cardio-thorac Surg. 2008;33:225—231
Navigating the Crossroads of Coronary Artery Disease and Heart Failure
Mihai Gheorghiade, George Sopko, Leonardo De Luca, Eric J. Velazquez, John D. Parker, Philip F. Binkley, Zygmunt Sadowski, Krzysztof S. Golba, David L. Prior, Jean L. Rouleau, Robert O. Bonow, 
Circulation. 2006;114:1202-1213

Narażenie pacjentów na promieniowanie rentgenowskie w czasie wszczepiania stymulatorów
K. Dorożalska, W. Grudzień
Prezentacja Studenckiego Koła Naukowego Kliniki Elektrokardiologii i Niewydolności Serca SUM w Katowicach-Ochojcu- X Międzynarodowa i LIV Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych w Katowicach 21-22 maja 2015