O Klinice / About us

Kierownik Kliniki/Lekarz kierujący Oddziałem:  prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba
Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr Małgorzata Freihoefer
Zespół Galeria
Charakterystyka Oddziału
Oddział dysponuje 40 łóżkami, w salach 2 i 3 osobowych, Blokiem Zabiegowym Elektrokardioterapii oraz Pracowniami Echokardiograficzną i Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia.
Personel Oddziału Elektrokardiologii to zespół o wysokich umiejętnościach zawodowych, z długoletnim stażem i dużym doświadczeniem w wykonywaniu diagnostyki i zabiegów terapeutycznych, w tym trudnych i skomplikowanych zabiegów implantacji stymulatorów, defibrylatorów-kardiowerterów serca i urządzeń resynchronizujących.
Zakres usług medycznych
 Działalność zabiegowa:  Diagnostyka i leczenie:
implantacja rozruszników serca zaburzenia rytmu serca
implantacja rozruszników bezelektrodowych
[poczytaj więcej]
niewydolność serca
implantacja kardiowerterów-defibrylatorów choroba niedokrwienna serca
implantacja podskórnych kardiowerterów-defibrylatorów
[poczytaj więcej]
nadciśnienie tętnicze
implantacja urządzeń do resynchronizacji komór i przedsionków (CRT) wady serca
implantacja kardiowerterów-defibrylatorów z funkcją resynchronizującą (ICD-CRT) powikłania elektroterapii
implantacja elektrod stymulacyjnych do pęczka Hisa
[poczytaj więcej]
usuwanie elektrod wewnątrzsercowych
[poczytaj więcej]
diagnostyka inwazyjna i leczenie choroby niedokrwiennej serca