Kontakt

Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca i Oddział Elektrokardiologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny  Nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne  im. prof. Leszka Gieca
40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45-47
 
Sekretariat Oddziału:   tel. +48 32 359 88 93
  e-mail: ekk@gcm.pl
Ustalanie terminów przyjęć:  tel. +48 606 712 386