Usuwanie elektrod wewnątrzsercowych

Z roku na rok rośnie liczba nowych implantacji urządzeń sterujących pracą serca (stymulatory, kardiowertery-defibrylatory i urządzenia resynchronizujące) .Wydłużenie życia chorych obciążone jest  nieuchronnym ryzykiem  pojawienia działań niepożądanych spowodowanych zużyciem i uszkadzaniem się elektrod, bądź powikłaniami infekcyjnymi kieszonki lub wsierdzia. Uszkodzenie elektrod lub infekcja serca bądź kieszonki stymulatora może zagrażać życiu i zdrowiu chorego. Dlatego w takich przypadkach konieczne jest usuwanie zainfekowanych lub uszkodzonych  elektrod.

Jest kilka metod usuwania elektrod, przezskórna i kardiochirurgiczna. W naszej klinice usuwamy elektrody poprzez wycinanie i uwalnianie z przyrostów łącznotkankowych przy pomocy specjalnych koszulek. Jeżeli zabieg wykonywany jest w przygotowanym i doświadczonym ośrodku – powikłania duże wymagające interwencji operacyjnej zdarzają się w ok 1,6% przypadków a częstość zgonów związanych z procedurą nie przekracza 0,3-0,4%.