Implantacja elektrod stymulacyjnych do pęczka Hisa

Pęczek Hisa to część układu przewodzącego impulsy elektryczne w naszych sercach. Dzięki wykorzystaniu naturalnego układu przewodzącego do rozprowadzania impulsów elektrycznych stymulacja pęczka Hisa zapewnia w 100% fizjologiczną stymulację i nie powoduje niekorzystnego wpływu na funkcję serca, jaką może wywoływać u części pacjentów rutynowo stosowana stymulacja z prawej komory. Stymulacja pęczka Hisa może być stosowana u większości pacjentów ze wskazaniami do wszczepienia stymulatora. Pęczek Hisa to struktura o niewielkich rozmiarach. Ma średnicę ok. 2mm i długość ok. 15mm. Z tego powodu zabieg wszczepienia elektrody do pęczka Hisa jest trudniejszy technicznie i może trwać dłużej w porównaniu do „klasycznego” zabiegu z wszczepieniem elektrody do prawej komory, nie wiąże się natomiast z żadnym dodatkowym ryzykiem powikłań.

Implantacja elektrod stymulacyjnych do pęczka Hisa

Czytaj dalej: The Continued Search for Physiological Pacing JACC 2017